Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Šetrná sebeobrana - jak předcházet a řešit ohrožující situace
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV – č. A2024/0031-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku rizikových a ohrožujících situací při práci s klienty, jak je rozpoznat a ukázat možné způsoby a základy šetrné sebeobrany v teorii i praxi. Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky i pracovníky v přímé péči a je zaměřen na situace, se kterými se mohou nejčastěji při své činnosti setkat. Velký důraz je kladen především na prevenci a vyhodnocování krizových situací a rizikových osob. Za velmi důležitou je považována tzv. předkonfliktní fáze, jejíž znalost je naprosto klíčová nejen v sociální práci, ale i v běžném životě. Součástí kurzu jsou také praktické ukázky a nácvik šetrné sebeobrany v rámci vlastní reakce na incident.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Účastník
- pochopí a dokáže identifikovat, jaké jsou varovné signály možného ohrožení ještě před vznikem krizové situace,
- dokáže rozpoznat rizika v závadových osobách a jejich jednání,
- bude schopen řešit krizové situace s ohledem na své osobní bezpečí a adekvátně reagovat na konflikty,
- seznámí se s možnými strategiemi řešení ohrožující situace včetně adekvátního způsobu zklidnění agresivního klienta.

1. Komunikace jako funkční nástroj sebeobrany - zásady komunikace v dialogu, nevhodná komunikace jako spouštěč agresivních reakcí, faktory, které ovlivňují průběh a výsledek střetu. Příklady vhodné komunikace při řešení krizové situace.
2. Jednání s agresivní osobou - Nejčastější formy agresivity. Identifikace hrozby, varovné signály. Základní bezpečnostní doporučení pro komunikaci s agresorem.
3. Zásady šetrné sebeobrany - co je to sebeobrana a sebeobranná situace. Faktory ovlivňující sebeobranou reakci - faktor kondiční, zdravotní, psychologický, taktický a technický. Posloupnost možné sebeobrany - fáze před incidentem, fáze vlastní reakce - při incidentu. Šetrná sebeobrana. Postup dle nutné obrany. Cooperova škála ostražitosti.
4. Praktický nácvik základních technik šetrné sebeobrany.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor:
Bc. Jan Kolman, DiS.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
3. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc OLOMOUC Šetrná sebeobrana - jak předcházet a řešit ohrožující situace AKCE 2+1 NOVINKA
MPSV – č. A2024/0031-SP/PC/VP
Bc. Kolman Jan, DiS. 124032 2100 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design