Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociální ekonomika a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV – č. A2024/0030-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program se věnuje problematice zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou například maminky po mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, osoby věkové kategorie 55+ a další skupiny. Téma analyzuje možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob jak na volném trhu práce, tak v chráněném prostředí, který nabízí nástroj označovaný jako „sociální ekonomika“. Klade si za cíl seznámit se základními pojmy v této oblasti. Seznamuje jednak s možností využití širokého potenciálu sociální ekonomiky jako nástroje zaměstnávání těchto osob, ať už jedinců žijících v běžné komunitě či klientů sociálních služeb, přináší však i praktické rady pro vyjednávání se zaměstnavateli na volném trhu práce a nalezení vhodného pracovního místa pro osoby na trhu práce znevýhodněné. Účastníci budou seznámeni jednak s možnostmi využití potenciálu sociální ekonomiky pro nalezení pracovního uplatnění těchto osob, ale i s jinými přístupy a možnostmi včetně praktických rad nalezení pracovního uplatnění znevýhodněných osob na volném trhu práce. Kurz je veden interaktivní formou s cílem reflektovat konkrétní případy a příběhy z pracovního života účastníků a pomoci nalezení vhodného řešení.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Seznámení se základními pojmy v oblasti sociální ekonomiky, sociálního podnikání a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Uchopení problematiky v ČR v návaznosti na širší evropský kontext.
2. Sociální ekonomika a sociální podnikání v českém prostředí - Podmínky pro sociální ekonomiku v naší zemi, definiční znaky sociálního podniku. Oblasti podnikání / pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Typologie osoby znevýhodněných na trhu práce, jejich specifické potřeby a možnosti. Organizace, spolky a instituce podporující sociální podnikání v ČR a jejich služby. Možnosti poradenství pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti sociální ekonomiky.
3. Legislativa ČR - Jaká je stávající legislativa v naší zemi s ohledem na podporu a sociální inkluzi znevýhodněných skupin na trhu práce. Právní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR. Role Úřadů práce a aktivní politiky zaměstnanosti. Právní formy sociálních podniků, nabízejících pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce včetně základních informací o možnostech založení sociálního podniku: jedincem ze znevýhodněné skupiny, poskytovatelem sociální služby, veřejnou správou, podnikatelským subjektem. Možnosti podpory vzniku sociálního podniku z evropských fondů.
4. Úředník a poskytovatel sociální služby jako podpůrný aktér zaměstnání svých klientů - Jak pracovat s osobami (klienty) usilující o nalezení vhodného pracovního uplatnění, jak nastavit vhodnou formu pracovních nácviků a rehabilitace vedoucí k jejich dlouhodobě udržitelnému uplatnění na trhu práce. Analýza, možnosti, případně využití individuálního plánování, motivace a pracovní nácviky osob aspirujících o zařazení do pracovního procesu.
5. Příklady dobré praxe a workshop - Výběr několika úspěšných českých sociálních podniků, kterým se dlouhodobě daří naplňovat své cíle - nabízet udržitelné pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na volném trhu práce. Vytvoření modelové strategie pomoci osobě pocházející ze znevýhodněné skupiny na volném trhu práce. Reflexe konkrétní situace z pracovního života účastníků kurzu.

Lektorský sbor:
Mgr. Pavla Svobodová

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
6. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Sociální ekonomika a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce AKCE 2+1
MPSV – č. A2024/0030-SP/PC/VP
Mgr. Svobodová Pavla 224027 2300 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design