Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jóga a relaxační metody pro pracovníky v sociální oblasti
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV – č. A2024/0042-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je určen všem, kteří se chtějí srozumitelnou a praktickou formou seznámit s jógou, využitím prvků jógy a relaxačních metod při zvládání náročné práce v sociální oblasti. Program nastiňuje možnosti, jak se zklidnit, odolávat pracovnímu nasazení a jak efektivně zvládat stresové situace v pracovním i osobním životě. Účastník si uvědomí nejčastější příčiny stresu v práci, dopady stresu na tělesné a psychické napětí. Účastníci se seznámí se s jógou jako jednou z možných relaxačních metod a vyzkouší si jednoduchá tělesná, dechová a relaxační cvičení, metody relaxace a meditace.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent vzdělávacího programu
- pochopí důležitost duševní hygieny v pracovním i v osobním životě, jaké jsou nejčastější příčiny stresu v práci, jak je včas detekovat a nenechat rozvinout,
- seznámí se s možnými způsoby zklidnění, a jak lze jógu a relaxační metody využít ke zvládání stresových a vyčerpávajících momentů během pracovního dne,
- absolvent porozumí nástrojům, s jakými jóga pracuje a proč právě tyto nástroje, pokud se integrují do života člověka, účinně pomáhají při zvládání zátěže, která je kladena na pracovníky v sociální oblasti,
- absolvent si vyzkouší jednoduchá tělesná cvičení a dechová cvičení a seznámí se se základy koncentrace a meditace.
Program:
1. Stresové situace, příčiny, důsledky, řešení - co je to stres – etymologie slova, historické kořeny. Nejčastější příčiny stresu v práci – které momenty nám způsobují tělesné a psychické napětí, jak je včas detekovat a nenechat rozvinout. Důsledky stresu a vyrovnávací mechanismy – co se s námi děje, pokud na varovné signály těla včas nereagujeme. Možnosti řešení – jaké se nám nabízí způsoby zklidnění v naší době, s důrazem na řešení použitelná v každodenním životě a rychlou úlevu během dne.
2. Jóga a její využití v profesním životě. Morálka a mrav – základní principy života v harmonii s okolním prostředím, rozdělení, definice, konkrétní příklady ze života. Tělesné cvičení – základ dobré kondice člověka a podpůrný nástroj pro účinnou relaxaci (ásany). Dechové cvičení – výuka správného dýchání z pohledu jógové nauky, druhy dechu, použití rytmu a hloubky dechu jako nástroje pro relaxaci a zklidnění mysli. Relaxace, koncentrace, meditace – základní principy a účinky jednotlivých metod, jejich využití pro zvládání stresu a hluboké uvolnění.
3. Jóga v praxi - Skupinové cvičení. Ukázka jednoduchých jógových cviků (ásan) pro každodenní využití. Ukázka dechového cvičení (pranayamy) – jak pomocí dechu docílit rychlého zklidnění a usměrnění negativních emocí; dech jako činitel a podpůrný prostředek relaxace, koncentrace a meditace. Opět ukázka. Předpokládá se zapojení všech účastníků kurzu.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
16. 5. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc OLOMOUC Jóga a relaxační metody pro pracovníky v sociální oblasti AKCE 2+1 NOVINKA
MPSV – č. A2024/0042-SP/PC/PP/VP
Mgr. Svobodová Pavla 124036 2100 Kč
13. 6. 2024
VOLNO
Praha MĚLNÍK dvoudenní výjezdové školení - 1. den Zvládání stresu a stresové zátěže, 2. den Jóga a relaxační metody pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV - č. A2023/0968-SP/PC/VP, MPSV – č. A2024/0042-SP/PC/PP/VP
Bc. Matys Pavel, MBA, Mgr. Svobodová Pavla 224051 5200 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design