Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Využití kreativních technik pro poznání dětského klienta
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2024/0371-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na seznámení s některými speciálními kreativními technikami a jejich využitím pro lepší poznání problémů a potřeb dětského klienta. Obsahem vzdělávacího programu jsou poznatky, jak připravit rozhovor s dětským klientem, jak navázat odpovídající kontakt s dítětem, jak připravit herní situaci a aplikovat jednoduché kreativní techniky při sociální práci s dětským klientem.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Jak umožníme dětem otevřeně se projevit
Základní pravidla otevřené komunikace s dítětem, terminologie a vysvětlení základních pojmů. Technika rozhovoru, diagnostický rozhovor, navázání kontaktu, formulace otázek, aktivní naslouchání, empatické poznámky, zrcadlení, parafrázování, reflexe. Diskuse.
2. Kresba - "královská cesta" do dětské duše
Kresba - základní pojmy, cvičení "Kresba stromu", interpretace, diskuse a výměna zkušeností. Kresba, možný význam barev, "Naše rodina" a Začarovaná rodina" - význam, možná interpretace a aplikace v práci sociálního pracovníka, jak vést rozhovor po kresbě, ukázky, diskuse, řešení případů z praxe.
3. Hra, sny, práce s mandalou.
Hra - příprava herní situace, zásady pozorování, zaměření pozorování, co se můžeme dozvědět. Práce se sny - možnost poznat vnitřní svět dítěte, co posiluje rozhovor o snech, jak si o snech povídat. Diskuse k možnému využití při jednání s dětským klientem v praxi. Další kreativní techniky - výčet a krátká charakteristika. Práce s mandalou.

Lektor:
Mgr. Lucie Horká /Mucalová/

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
1. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Využití kreativních technik pro poznání dětského klienta NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV č. - A2024/0371-SP/PC
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224072 2300 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design