Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vedení náročných rozhovorů s klienty
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Absolvent získá základní znalosti a dovednosti jak vést rozhovor s klientem, jak se co nejlépe připravit na rozhovor, aby splnil svůj účel, jak co nejlépe zabezpečit podmínky pro vedení rozhovoru, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera. Pochopí, jaký je efektivní způsob komunikace a to jak verbální či neverbální, jak se vyvarovat nejčastějších prohřešků v dialogu a jak, použitím vhodných otázek a využitím znalostí signálů řeči těla, co nejlépe zvládnout obtížné situace v rozhovoru.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů a úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Příprava na náročný rozhovor - jak se připravit na náročný rozhovor, cíl rozhovoru, co potřebuji zjistit či získat, podmínky vedení rozhovoru, časté hodnotící chyby v jednání, jak odhadnout typ svého komunikujícího partnera, charakteristika klienta, nejčastější chyby při vedení rozhovoru.
2. Zákonitosti úspěšné komunikace - komunikační proces, základní prvky a principy komunikačního procesu, komunikační vazby z hlediska transakční analýzy, význam signálů řeči těla a reakce na ně, základní principy efektivní komunikace. Neverbální komunikace . Komunikační dovednosti v rozhovoru.
3. Vedení rozhovoru - Podmínky vedení rozhovoru, umění aktivního naslouchání, jak se vyvarovat chyb, nejčastější chyby při vedení rozhovoru, přehled vhodných otázek v dialogu, destruktivní činitelé v komunikaci. Využití znalostí signálů řeči těla. Cvičení, nácvik simulovaných situací, řešení příkladů z praxe.
4. Zvládání obtížných situací v rozhovoru - taktiky v jednání lidí, námitky a jejich řešení, nedorozumění či nepochopení výroků, moment vypjatých emočních projevů, reakce na osobní útoky, znalost asertivní mluvy jako předpoklad úspěšného řešení konfliktu. Trénink, nácvik simulovaných situací, řešení příkladů z praxe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
5. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Vedení náročných rozhovorů s klienty AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP
Bc. Košťáková Alena 224050 1800 Kč
5. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Vedení náročných rozhovorů s klienty AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP
Bc. Košťáková Alena 224050 1800 Kč
19. 6. 2024
OBSAZENO
Praha STRAŠKOV-VODOCHODY Kurz Vedení náročných rozhovorů s klienty a kurz Uplatnění asertivity v komunikaci - DVOUDENNÍ KURZ v hotelu AMÁLKA Straškov-Vodochody OBSAZENO
MPSV - č. A2021/0145-SP/PC/PP/VP, MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224052 5200 Kč
18. 9. 2024
VOLNO
Praha STRAŠKOV-VODOCHODY Kurz Obrana proti manipulaci a kurz Uplatnění asertivity v komunikaci - DVOUDENNÍ KURZ v hotelu AMÁLKA Straškov-Vodochody
MPSV - č. MPSV - č. A2021/0146-SP/PC/PP/VP, MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Mgr. Horká Lucie (Mucalová) 224150 5600 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design