Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Správní řízení a jeho aplikace v oblasti státní sociální podpory
Tématická oblast Legislativa
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit poznatky a dovednosti účastníků v oblasti vedení správního řízení a napomoci tak kvalifikované činnosti správních úřadů.
V rámci tohoto vzdělávacího programu bude poskytnuta možnost formou individuálních dotazů a prostřednictvím diskuse ujasnit si problematické okruhy správního řízení.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům oddělení státní sociální podpory, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Vztah obecné úpravy správního řízení (SŘ) a zvláštních úprav správního řízení. Vymezení působnosti správního řádu. Základní zásady správního řízení, subjekty správního řízení - správní orgány (příslušnost, kompetenční konflikty, vyloučení), účastníci, zastoupení.
2. Zahájení a průběh správního řízení. Lhůty ve správním řízení, lhůta , nahlížení do spisu, doručování, ústní jednání. Správní rozhodnutí (náležitosti, právní moc, vykonatelnost). Přezkumné prostředky dle SŘ. Výkon správ. rozhodnutí.
3. Aktuality a výklad problematických okruhů, aplikace správního řádu v oblasti dávek SSP. Příklady z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design