Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Využití mediace v sociální práci s rodinou
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na možnost využití mediačních technik v rámci sociální práce s rodinou. Cílem programu je seznámit krátce s metodou mediace, poskytnout teoretické základy mediace jako metody řešení konfliktů obecně i v rodině, ukázat možnosti jakým způsobem lze řešit konfliktní situace prostřednictvím mediace, jaké lze používat techniky při mediaci, jaká je role mediátora a čeho se při mediaci vyvarovat. Pozornost bude pak věnována především uplatnění technik aktivního naslouchání v mediačně vedeném rozhovoru, jaká jsou pravidla a techniky aktivního naslouchání, charakteristice jednotlivých technik a jejich nácviku.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům, kteří se zabývají péči o dítě, kurátorům dětí a mládeže a všem, kteří se často dostávají do role pozorovatele různých rodinných rozepří a mají snahu pomoci při řešení těchto sporů.
Program kurzu 1. Komunikace s klientem, komunikační proces.
2. Konflikt a druhy konfliktů, možné přístupy, základní kroky při řešení konfliktů.
3. Specifika rozhovoru v konfliktní situaci, průběh, podmínky, význam kladení otázek. 4.Pojem mediace a pojem rodinná mediace, předmět a cíle rodinné mediace, příčiny rodinných sporů, osobnost mediátora a jeho role v řešení sporu – umění zvládnout efektivní komunikaci a vedení rozhovorů a kladení vhodných otázek.
5. Průběh mediace – navázání vztahu s klienty, získání informací o problému klientů, stanovení cílů a postupů v další fázi, zhodnocení průběhu rozhovoru – zápis z jednání, uzavření dohody.
6. Nácvik vedení mediačního rozhovoru.
7. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design