Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Základy sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2014/0543-PC/SP/PP akreditace ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní informace o legislativním vymezení sociální práce s vězněnými a propuštěnými vězni, získá základní orientaci v problematice specifických možností sociální práce v podmínkách výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Bude se lépe orientovat v problematice vazebně stíhaných osob se zřetelem naplňování jejich práv a potřeb, formách a specifikách sociální práce ve specializovaných odděleních, seznámí se s některými novými přístupy k odsouzeným, s možnostmi hodnocení vězněných osob, s nabízenými studijními programy a možností resocializace těchto osob a návazné sociální práce po propuštění.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, úřadů práce, kurátorům, koordinátorům protidrogové prevence, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Zákon o výkonu vazby ve znění pozdějších novel - Důvody vazby, alternativy náhrady výkonu vazby, adaptace na podmínky výkonu vazby, práva a povinnosti obviněných.
2. Sociální práce s obviněnými během pobytu ve vyšetřovací vazbě - Specifika sociální práce s mladistvými, muži, ženami, spolupráce se soc. pracovníky z místa trvalého bydliště, s pracovníky výchovných ústavů - pohovory, sociální šetření, zpracování hodnocení, posudků pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, návštěvy obviněných.
3. Spolupráce s dalšími specialisty uvnitř a vně Vězeňské služby ČR - specifikace práce jednotlivých specialistů uvnitř a vně Vězeňské služby ČR - pedagog, psycholog, duchovní, Armáda spásy, pracovníci PMS, možnosti spolupráce. Diskuse a výměna zkušeností.
4. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších novel - vnitřní diferenciace, práva a povinnosti odsouzených, respektování individuálních možností a potřeb odsouzených, přerušení VTOS, podmíněné propuštění, naplňování kulturních a sociálních potřeb, specifika sociální práce. Diskuse a výměna zkušeností.
5. Trendy sociální práce ve výkonu trestu odnětí svobody - kontinuální sociální práce, resocializační programy, studijní programy, specifika sociální práce ve spec. odd., např. výkon trestu pro matky s dětmi, trvale pracovně nezařaditelných, závislých na psychotropních látkách, mladistvých odsouzených, realizace ochranných léčeb.
6. Úloha sociálního pracovníka při realizaci alternativních trestů a po propuštění - spolupráce s Mediační a probační službou, mediace jako způsob vyrovnání se s obětí, návaznost sociální práce po propuštění, možnosti, výměna zkušeností.
7. Diskuse, odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design