Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Komunikace s klientem postiženým demencí I.
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2010/1214-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je umožnist osvojení základních znalostí a dovedností komunikovat s klientem postiženým demencí, seznámit s možnými přístupy péče o klienty postižené demencí, specifikovat základní problémy komunikace s klienty postiženými demencí a seznámit s komunikační metodou preterapie a jejím využitím při práci s klientem postiženým demencí
Cílová skupina Kurz je určen výchovným, sociálním a zdravotnickým pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a všem dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí
Program kurzu 1. Biologické aspekty demence, příčiny vzniku demence, stádia, projevy demence a diagnostika.
2. Péče o člověka postiženého demencí – odlišná pojetí péče, náhled člověka na svou poruchu, problematické chování člověka s demencí, vztahy a pocity pečovatele
3. Specifika komunikace s lidmi s demencí - změny, navázání kontaktu s klientem, zásady pro komunikaci s lidmi s demencí.
4. Přístup preterapie k lidem postiženým demencí - teoretická východiska. reflexe.
5. Promítání DVD ukázek práce s klientem a jejich rozbor.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design