Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Kurz pro sekretářky a asistentky
Tématická oblast Firemní kultura, administrativa a projektové řízení
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace z oblasti písemné i ústní komunikace a jednání s klienty, procvičení základních dovedností v této oblasti a ukázat možnosti zkvalitnění práce sekretářky, asistentky
Cílová skupina Kurz je určen sekretářkám a asistentkám na obecních, městských, krajských úřadech, úřadech práce, v zařízeních poskytujících sociální služby, ve firmách a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. den
Písemná komunikace - Normy pro obchodní a úřední korespondenci, nové vydání ČSN 01 6910 a současná Pravidla českého pravopisu. Obsah a forma písemného projevu. Struktura a náležitosti dopisu. Oslovování, používání titulů a funkcí. Změny v českém pravopise. Nejčastější gramatické chyby. Zásady elektronické komunikace. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. den
Základy efektivní sociální komunikace. Psychologie jednání lidí, typologie osobnosti, poznání vlastního osobnostního zaměření. Význam asertivní mluvy v každodenní praxi. Osobní image, etiketa při jednání s lidmi v osobním i telefonickém styku. Umění organizovat čas svůj i svého šéfa. Zvládání stresové zátěže - duševní hygiena. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design