Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Úvod do viktimologie
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2011/0394-PC/SP/VP - akreditace ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámení s viktimologií jako vědním oborem a současně také s možnostmi uplatnění a využití viktimologie v sociální práci. Kurz není orientován na poradenskou psychologickou praxi a krizovou intervenci.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům, koordinátorům sociální péče a prevence sociálně patologických jevů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí
Program kurzu 1. Pojetí, vymezení a předmět viktimologie, vznik a stručná historie viktimologie, vymezení základních pojmů.
2. Oběť jako objekt a subjekt viktimologického zkoumání - klasifikace obětí, „vina“ oběti, viktimogenní faktory.
3. Typologie oběti - vybrané typologické přístupy.
4. Prožívání újmy, posttraumatická stresová porucha.
5. Vybrané zásady pomoci obětem, možnosti prevence.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design