Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jednání s klientem s agresivním chováním - úvod do problematiky
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/0138-PC/SP/VP/PP ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout ucelené informace o příčinách agresivity klientů, v čem spočívá obtížnost komunikace s nimi a co prohlubuje jejich duševní krizi, seznámit s charakteristikou problémových klientů a základními požadavky na efektivní jednání a vyjednávání.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí, krajů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytujících sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Agresivita a její původ v lidském chování.
2. Agresivní projevy klienty - náhlé konflikty, klient s agresivitou jako osobnostním rysem.
3. Charakteristika problémových klientů.
4. Jednání a vyjednávání, postup při řešení konfliktů, zpracování zážítků z konfliktních situací.
5. Příklady z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design