Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Problematika šikany v sociálním kontaktu
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout ucelený pohled na problematiku šikany v naší společnosti a ukázat možnosti pomoci ze strany sociálních pracovníků
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, kurátorům, koordinátorům protidrogové prevence, pracovníkům zařízení sociální péče, pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Základní terminologické pojmy. 2. Nejčastější výskyt šikany a její formy.
3. Determinanty šikany – osobnost agresora, oběti.
4. Poruchy chování – agresivní a neagresivní.
5. Sociokulturní predikátory. Multifaktoriální sociální působení při odhalování a prevenci šikany. 6. Sociální komunikace, spolupráce s rodinou, sociálními odbory, orgány činnými v trestním řízení. 7. Účinné kontrolní mechanismy vedoucí k včasnému odhalení šikany, vytypovávání možných agresorů /slabších jedinců/, spolupráce s psychology, pedagogicko-psychologickou poradnou, duchovními atd.
8. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design