Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychopatologie I.
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2016/1111-PC/SP/VP/PP ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout ucelené poznatky a úvod do problematiky jednání klientů s psychopatologickými odchylkami a psychickými onemocněními. Na kurzu volně navazuje kurz Psychopatologie II.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, pracovníkům zařízení sociálních služeb, výchovným a pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Úvod do problematiky - vymezení základních pojmů, hranice normy, normality, projevy lidí a odlišnost reagování
2. Mechanismus vzniku a vývoje psychických odchylek (dědičnost, genetické vlohy, vlivy prostředí).
3. Charakteristika zátěžových situací, které mohou vést k narušení psychické rovnováhy.
4. Protektivní faktory zvládání zátěžových situací (identifikace, racionalizace, rezignace, projekce..).
5. Poruchy jednotlivých psychických funkcí, jejich vliv na chování a jednání člověka. Poruchy chování a jejich klasifikace, charakteristika jednotlivých poruch.
6. Poruchy a onemocnění centrálního nervového systému, projevy a vznik některých onemocnění - epilepsie, demence, schizofrenie, klinické projevy v sociální oblasti. Neurózy a úzkostné stavy, příčiny vzniku neuróz.
7. Případy z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design