Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychopatologie II.
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout ucelený pohled na problematiku poruch osobnosti a poruch chování klientů a ukázat možnosti využití těchto poznatků při jednání s klienty. Kurz volně navazuje na kurz Psychopatologie I.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, pracovníkům zařízení sociálních služeb, výchovných a pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Poruchy osobnosti a poruchy chování - obecná kritéria, projevy, sociální význam poruch osobnosti a poruch chování, příklady z praxe.
2. Psychologická problematika odlišného životního stylu - zneužívání, závislost na psychoaktivních látkách alkoholového a nealkoholového typu, gambling.
3. Postraumatické poruchy - projevy, změny v chování, sociální význam poruch, autoagresivní poruchy (suicidium).
Somatoformní poruchy - výskyt, projevy, průběh a prognóza, sociální význam.
5. Problémy spojené s nevhodným působením rodiny, syndrom CAN - příčiny, projevy, dopady, sociální význam kognitivní, citové a sociální deprivace.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design