Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vybrané problémy domácího násilí na starých lidech
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout poznatky o závažném problému domácího násilí směrem ke starým lidem a ukázat možné způsoby pomoci ze strany sociálního pracovníka.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Mezigenerační soužití - bytové a majetkové otázky, změna rolí a moci v rodině.
2. Péče o bezmocného seniora - rodina v roli pečovatele, péče o osobu blízkou jako zátěžová situace pro jednotlivce a rodinu, nezvládnutí role pečovatele.
3. Hlavní znaky domácího násilí - fyzické násilí, šikanování, ničení věcí, vyhrožování a zastrašování, zakazování, urážení, ponižování, kontrola financí a zasahování do čiště osobních záležitostí.
4. Obrana před domácím násilím.
5. Krizový plán.
6. Řešení příkladů z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design