Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Gerontopsychiatrie
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace Akreditace APSS ČR ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnout ucelený pohled na psychiatrické a psychologické zvláštnosti seniorů, ukázat na možné projevy a důsledky v sociálním styku a možnosti využití v praxi.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, sociálním a ošetřovatelským pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Neuróza - příčiny, procesy (somatické a psychické) v sociální komunikace ve verbálním a neverbálním projevu, možnosti zvládání - psychoterapie, intervenční postupy, léčba - medikamentózní, relaxační techniky, komunitní sezení.
2. Alkoholické demence (Korsakova psychóza) - příčiny, projevy, možnosti ovlivnění z pohledu medicínského a psychoterapeutického, projevy v komunikaci, možnosti spolupráce s ostatními specialisty (ergoterapie, pohybové aktivity, rehabilitace, režimová léčba).
3. Psychózy - paranoidní, schizofrenie, příčiny, projevy v chování, v sociální komunikaci, možnosti léčby, terapeutické přístupy, relaxační tecniky.
4. Psychopatie (poruchy osobnosti)- příčiny, členění, projevy, možnosti terapeutického ovlivnění, zásady komunikace s jednotlivými typy osobností, kombinovaná postižení.
5. Depresivní stavy - příčiny, projevy léčba, socioterapie.
6. Subdepresivní stavy - reaktivní depresivní stavy, ztráta partnera, umístění do ústavu, ztráta "domácího miláčka", možnosti ovlivnění, intervenční postupy.
7. Mentální retardace, demence - klasifikace, projevy a důsledky v sociálním styku, péče o osobu s demencí.
8. Příklady z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design