Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Uplatnění asertivity v komunikaci
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/1084-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí o možnostech asertivního způsobu komunikace při zdravém sebeprosazování a bez porušování práv druhého. Cílem programu je naučit, jak vyjadřovat své pocity v přímé komunikaci, především v situacích, kdy je s námi manipulováno.Vzdělávací program umožňuje osvojit si jednotlivé asertivní práva a techniky, osvojit si způsoby řešení konfliktů důstojným způsobem, zvládat své emoce a snažit se pochopit toho druhého. Účastníci pochopí, v čem spočívá obtížnost asertivní komunikace a interaktivní formou si vyzkouší řešení simulovaných situací, naučí se aplikovat asertivní způsob chování v rámci své komunikace.
Cílová skupina Kurz je určen především pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytující sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Úvod do asertivity a způsobů chování lidí - obecné vymezení pojmu asertivity, základní typy chování lidí, charakteristika, typ chování a životní postoj, co ovlivňuje lidské chování a jednání, projevy manipulativního chování.
2. Zákonitosti úspěšné komunikace - základní prvky komunikačního procesu, životní postoj jedince, převaha stylu chování dítě, rodič, dospělý, záměna věcné a vztahové roviny, řeč těla, umění aktivního naslouchání. Postup a vyvarování se chyb, asertivita při řešení náročných situací. Příklady z praxe.
3. Základní asertivní práva a techniky.
Agresivní a pasivní mluva. Asertivní práva a pověry, asertivní povinnosti, charakteristika jednotlivých technik, ukázka, příklady z praxe.
4. Asertivita v praxi - asertivní řešení konfliktů, využití asertivity při vyjádření kritiky, při přijímání kritiky, osvojování si asertivních technik, řešení simulovaných situací.
5. Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design