Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Správní řád - příprava ke zkouškám ZOZ
Tématická oblast Legislativa
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit poznatky a dovednosti účastníků v oblasti vedení správního řízení. V rámci tohoto kurzu bude poskytnuta možnost formou praktických cvičení a cvičných testů, individuálních dotazů a prostřednictvím diskuse ujasnit si problematické okruhy správního řízení.
Cílová skupina Kurz je určen úředníkům územně samosprávných celků připravujícím se ke zkouškám ZOZ a všem dalším zájemcům o prohloubení a procvičení znalostí z oblasti správního řízení.
Program kurzu 1. Vztah obecné úpravy správního řízení (SŘ) a zvláštních úprav správního řízení. Vymezení působnosti správního řádu. Základní zásady správního řízení, subjekty správního řízení - správní orgány (příslušnost, kompetenční konflikty, vyloučení), účastníci, zastoupení.
2. Zahájení a průběh správního řízení. Lhůty ve správním řízení, lhůta , nahlížení do spisu, doručování, ústní jednání. Správní rozhodnutí (náležitosti, právní moc, vykonatelnost). Přezkumné prostředky dle SŘ. Výkon správ. rozhodnutí.
3. Aktuality a výklad problematických okruhů.
4. Praktická cvičení a cvičné testy k ověření znalostí správního řádu.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design