Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Komunikace pro zdravotní sestry
Tématická oblast Zdravotní a ošetřovatelská péče (Zdravotnictví)
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace akreditace APSS ČR ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je získání dovednosti vhodně a profesionálně komunikovat s klienty, vést efektivně rozhovor s různými typy klientů a upozornit na možné chyby v komunikaci a ukázat možnosti, jak se těchto chyb vyvarovat.
Cílová skupina Kurz je určen jak zdravotním sestrám, tak i pečovatelkám a dalším pracovníkům zařízení sociálních služeb, kteří přicházejí do styku s lidmi se zdravotními problémy nebo s tělesně postiženými.
Program kurzu 1. V čem spočívá profesionální komunikace s nemocným člověkem - tři psychologické aspekty z hlediska teorie osobnosti.
2. Verbální a neverbální komunikační dovednosti - jak vnímáme sdělení, naše reakce.
3. Zákonitosti vedení rozhovoru s různými typy nemocných (psychické poruchy, změny intelektu, problémové chování, tělesné postižení, sociálně problémoví).
4. Význam naslouchání a umění klást vhodné otázky.
5. Chyby v komunikaci a jak se jich vyvarovat.
6. Cvičení rozhovorů - trénink.
7. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design