Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vnitřní kontrola v obcích, krajích, organizačních složkách a příspěvkových organizacích
Tématická oblast Ekonomika, účetnictví a kontrola
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem kurzu je zvyšování úrovně výkonu úředníků veřejné správy, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit a seznámení s podstatou a účelem kontroly pro další zaměstnance úřadů ÚSC.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, státních orgánech, příspěvkových organizací, u příjemců dotací a také pracovníkům, kteří přezkoumávají hospodaření obcí, členům kontrolních a finančních výborů a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Podstata a účel kontroly. Kontrola po linii řízení (řízení přímé i metodické).
2. Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci,organizační složce státu.
3. Příklad dotazníku ke zhodnocení kontrolního systému.
4. Postavení útvaru interního auditu a jeho náplň.
5. Pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu.
6. Omezení pro kontrolu a interní audit (citlivé osobní údaje,diskriminace aj.).
7. Zdůrazněny aktuální změny právních předpisů.
8. Vnitřní předpisy pro kontrolu. Příklady dokumentace předběžné kontroly.
9. Finanční kontrola ve veřejné správě, povinnosti stanovené v zákoně o finanční kontrole a dalších právních předpisech – vybrané problémy.
10. Úloha kontrolních útvarů a výborů zastupitelstva.
11. Možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin.
12. Diskuse k právům a povinnostem vnitřní kontroly.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design