Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Kurzy na zakázku - informace

Výhodné ceny akreditovaného vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a sociálních služeb (nejlevnější od 480 Kč) také v těchto lokalitách: České Budějovice, Brno, Břeclav, Karlovy Vary, Hradec Králové, Liberec, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Jihlava, Zlín a dalších.

V případě zájmu kontaktujte Regionální kancelář Praha - pro oblast Čechy na e-mailu [email protected], tel. č. 775 999 362, Regionální kancelář Olomouc - pro oblast Morava na e-mailu ol,[email protected], tel. č. 778 481 290. 

 

Speciální cenové akce

V rámci roku nabízíme vybrané zakázkové kurzy pro počet účastníků do 25 osob za cenu 12 000 Kč bez DPH (tj. cena za jednoho účastníka je tedy 480 Kč + DPH).

 

 

Vzdělávací akce na zakázku Vám přináší tyto výhody:

 • nižší náklady na vzdělávání, odbourání nákladů na cestovné atd.,
 • nižší časová náročnost,
 • vzdělávání většího počtu pracovníků,
 • možnost lepšího určení vzdělávacích potřeb pracovníků,
 • příprava programu dle vzdělávacích potřeb účastníků,
 • celkově vyšší ekonomickou efektivitu kurzů,
 • plné přizpůsobení místa, času a konání kurzů,
 • možnost výběru vhodného časového období

Na zakázku realizujeme:

 • akreditované kurzy MV, MPSV
 • veškeré další kurzy z naší nabídky otevřených kurzů a katalogu kurzů,
 • sociálně psychologické výcviky,
 • další kurzy, které vám připravíme na základě Vašich vzdělávacích potřeb a přání.

Termín konání:

 • dle Vašeho požadavku a volné kapacity našich lektorů

Místo konání vzdělávacích akcí:

Vzdělávací akce uskutečňujeme dle Vašeho přání
 • přímo v prostorách Vaší organizace
 • ve Vámi vybraném školícím zařízení
 • nebo Vám zajistíme vhodné školící rekreační zařízení.

Počet účastníků:

 • u přednáškových kurzů je možný větší počet účastníků.
 • optimální počet účastníků výcvikových kurzů je 12 - 20 osob ve skupině

Časový rozsah vzdělávacích akcí:

 • jednodenní akce (3 bloky po 1,5 hodině)
 • dvoudenní tréninkové vzdělávací akce (7 bloků po 1,5 hodině)
 • průběžné celoroční sociálně psychologické výcviky dle Vašich vzdělávacích potřeb
 • časová relace vzdělávací akce dle Vašeho přání a zvoleného tématu.

Materiály, pomůcky a vybavení:

Účastníci obdrží metodický materiál k danému tématu. Při výuce jsou využívány audiovizuální pomůcky, které umožňují lepší porozumění i zapamatování látky.

Cena vzdělávací akce na zakázku:

Cena je smluvní a výše závisí na rozsahu požadovaných služeb a Vašich požadavků týkajících se tématu, časového rozsahu, místa konání a počtu účastníků. Na základě Vašeho oslovení zpracujeme návrh vzdělávání včetně cenové relace.

 


Vyberte si vhodný kurz z našeho Katalogu kurzů nebo nás přímo oslovte vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

{jumi [/admin/mailForm.php]}

 
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design